محاسبه‌گر فارم

با کمک این سرویس می‌توانید بر اساس مفروضات اولیه میزان هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری، جریان درآمدی و تحلیل مالی طرح راه‌اندازی فارم را محاسبه نمایید.
برای استفاده از این سرویس مفروضات اولیه را با اطلاعات مناسب جایگزین نموده و روی دکمه‌ی محاسبه کلیک کنید.

تجهیزات

نرخ ارز

مفروضات هزینه‌ای

نرخ های تورم های سالانه

هزینه‌های سربار

استهلاک سالانه

هزینه نیروی انسانی
عنوان شغلی
پایه حقوق ماهانه
مدیر پروژه
مسئول کارگاه
مسئول شبکه
اپراتور ماینرها
مسئول سرور
مشاور تاسیسات
مشاور ساخت
مشاور امنیت شبکه
نگهبان

نیروی انسانی مورد نیاز
عنوان شغلی
راه اندازی
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
مدیر پروژه
مسئول کارگاه
مسئول شبکه
اپراتور ماینرها
مسئول سرور
مشاور تاسیسات
مشاور ساخت
مشاور امنیت شبکه
نگهبان